โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์

339 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

Tel. 042 361 199, 042 361 212 Fax. 042 361 188

 

 

 

 

 

จองห้องพัก